Hallandsdistriktet av Amnesty International

Det startade med sommarloppisar

Under våra första år bestod gruppernas inkomster huvudsakligen av medlemsavgifter. Vi hade emellertid ökande utgifter får våra adopterade fångar. Hur skaffa mera pengar? Loppmarknader blev lösningen. (Titta gärna på filmen längst ner på sidan

Några lördagar i mitten av juli 1971, 1972 och 1973 ordnade Halmstadsgrupperna av Amnesty International tillfälliga loppmarknader i ett barndaghem beläget bredvid biblioteket i Söndrum. Dessa lördagar gav ganska goda inkomster, tyckte vi, mellan3000 och 5000 kronor.

Hösten 1974 fick vi till ett hus på Gamla Söndrumsvägen 21, där det tidigare varit såväl komakeri som dam- och herrfrisör och på senare år speceriaffär. Huset låg ungefär där Sjöholms affär nu finns. En av egenheterna med huset var att det växte stolt fjällskivling i källaren.
Några händiga män reparerade och rengjorde lokalen och i februari 1975 började vi ha regelbunden försäljning varannan lördag. Onsdagskvällar blev arbetskvällar då vi sorterade och prismärkte. Affären kom att heta Byring & Bråte, närmast efter en äldre lumpaffär på Viktoriagatan, som i folkmun kallades Huller om Buller. Byring och Bråte är två substantiv som betyder ungefär samma sak. Byring är en halländsk benämning på bråte.

Sommarförsäljningar på Byring

Under många år var sommarloppisarna något som helt skiljde sig från de vanliga lördagsförsäljningarna. Många medlemmar som annars inte medverkade på Byring strömmade till. Inkomsterna var vid sommarförsäljningen skyhögt över de vanliga lördagarnas. Som mest inbringade en sommarförsäljning mer än 200 000 kronor.

Nuvarande lokalerna

När Byring & Bråte vid Söndrumsvägen skulle rivas (järnvägen skulle flytta och ärnvägsleden byggas) fick vi 1985 tag på en större lokal på Söder i hörnet Amiralsgatan/Fiskaregatan - också den rivningshotad.

Läs mer om Byring& Bråte i Jubileumsskriften sid 11-17
Mera läsn ing: “Våra första 40 år – historik 2009”

 Se filmen om hur allt började! Kan du inte spela uppfilmen? Ladda upp Flash (gratis)

 

 

 

 

 

I de här lokalerna på Söndrumsvägen öppnade Byring butik i februari 1975.

Första sommarloppisen (1975)

 

Åderlåtarne har förgyllt Sommarloppisarna från start