Hallandsdistriktet av Amnesty International

Grupp 169 (Halmstad)

Gruppen utgöras av medlemmar, som arbetar på Byring & Bråte.

I grupp 169, dvs. på vår Second hand-marknad Byring & Bråte, arbetar ett 80-tal personer. Vi är uppdelade på nio olika försäljningsavdelningar.

Alla arbetar ideellt – ingen får någon avlöning.

Den första onsdagen i varje månad har vi ett sammanträde där vi beslutar om gemensamma angelägenheter.

Läs mer.

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.